המטבח על פי היהדות

היהדות מצווה עלינו מצוות ואיסורים שונים בכל תחומי החיים. למעשה, מדובר בדרך חיים מסודרת שמוכתבת לנו על ידי ההלכה. תחום עיקרי בו ההלכה היהודית היא מאד מפורטת הוא נושא האוכל, הכנת האוכל ואחסונו. בית יהודי מאופיין בכל מיני פרטים שונים כאשר המטבח הוא בעל הייחודיות הרבה יותר. במאמר הזה נסקור את המטבח כפי שהוא מתנהל לפי חוקי הכשרות היהודיים.

מזוזה

מזוזה היא הסמל שבבית מסוים שוכנת משפחה יהודית. זוהי מצווה שמגיע אלינו ממקור קדום ביותר – מקורה בסימון דם השה בו מרחו בני ישראל במצרים את המשקופים שלהם בכדי להימנע ממכת בכורות. המזוזה מכילה את בית במזוזה כאשר בתוכו מצוי קלף מזוזה עליו כתובות פרשיות מספר משלי לע' ידי סופר סת"ם. אנחנו מצווים לקבוע מזוזה על המשקוף הימני בכל חדרי הבית הגדולים מ 4 מ"ר, חוץ מחדרי השירותים או חדרי ארונות וכו. גם המטבח מצווה במזוזה. כאשר מדובר במטבח אופן ספייס, מטבח פתוח, אנחנו נדרשים לבחון האם הוא סגור מצד אחד בדלפק שגובהו עולה על 80 ס"מ והוא מתמשך עד קצה הקיר מצדו האחד. אם כן, הרי שהצד הפתוח שלו הוא הכניס למטבח ושם נקבע מזוזה. אם לא, הרי שזהו חדר אחד גדול ומזוזה לא נדרשת.

הפרדת בשרי מחלבי

אחד מעקרונות הכשרות הוא כמובן ההפרדה שצריך לעשות בין חלב לבשר. ההפרדה נעשית לא רק במנות עצמן אלא בכל אופן ההכנה. במטבח היהודי יש הפרדה מלאה בין כלי אוכל בשריים לכלי אוכל חלביים. אלו יאופסנו במקומות נפרדים ויהיו להם סימנים ברורים. הכיור יופרד גם הוא לשני חלקים וכך גם ספוג שטיפת הכלים והמטלית. הטיפול בכלים יעשה בנפרד וכל סט יישטף בצד הכיור שמתאים לו. כאשר אין אפשרות לשני כיורים, למשל בדירה שכורה, ניתן להשתמש בפלטפורמה שיושבת בתוך הכיור ומשמשת חוצץ בינו לכלים המוכנסים אליו וכך מפרידים למעשה ביניהם.

מקרר במטבח כשר

המקרר במטבח הכשר יהיה גם הוא בעל הפרדה ברורה בין בשר לחלב. מי שיכול להרשות לעצמו ומשפחתו גדולה יעדיף להתנהל עם שני מקררים שמיועדים אחד למאכלי חלב והשני למאכלים בשריים. בשבת, בגלל איסור להדליק אור חשמלי, יש אפשרות להעביר את המקרר למצב שבת. זהו מצב בו האור במקרר לא מופעל באופן אוטומטי עם פתיחת הדלתות וכך לא גורם לנו להדליקו על ידי פעולה שלנו.

פסח במטבח היהודי

בפסח אנחנו מצווים לנקות את החמץ ולהוציאו מקרבנו. כך גם במטבח. ניקוי החמץ כולל את מצוות הגעלת הכלים בה אנחנו נטהר את הכלים לשימוש בפסח, תהליך הכולל שטיפה במים רותחים. המטבח ינוקה מכל חמץ ויש כאלו שגם יחמירו ויעטפו משטחים שונים בכיסוי, כולל הכיריים הנעטפות בנייר אלומיניום. ההחמרה על איסור חמץ היא מוחלטת ולכן מקובל, היכן שיש ספק, להימנע ממנו כך שלא ייווצר מגע עם משטח או כלי שאיננו מוגעל.

ברכות

ההלכה היהודית מורה לנו לברך את ברכת המזון בסיום הארוחה. במטבח היהודי הכשר ימצא מקום לברכונים הללו. הברכה ארוכה ויש כאלו שאינם זוכרים אותה בעל פה. בכל אופן, קל יותר לעקוב אחרי ברכה כתובה וזה עושה את הברכונים למאוד שימושיים. הברכונים יודפסו על חומר עמיד יחסית שלא יתבלה בשימוש התדיר בהם.

 

המטבח היהודי הוא החלק המרכזי בקיום בית יהודי שומר הלכה ומצוות. זוהי מסורת שעברה אלינו מהדורות שקדמו לנו ואין ספק שתעבור הלאה לדורות אחרינו.